Pierwsza sesja

Podczas pierwszej sesji przedstawię Państwu na czym polega praca coachingowa. Dzięki temu będziecie mogli przekonać się, czy jest to metoda odpowiednia dla Was. Następnie wspólnie ustalimy harmonogram spotkań oraz uzgodnimy sposoby komunikowania się. Ustalimy także cel, format i oczekiwane wyniki pracy. Spotykać będziemy się co 3-4 tygodnie, najlepiej na 6 lub 7 sesjach, co zajmie około 6 miesięcy. Tyle czasu zwykle potrzeba, aby wprowadzić trwałą zmianę.

 

trener

coach

manager

 

Cel

Coaching może dotyczyć bardzo różnych zagadnień osobistych i zawodowych. Państwo sami wybierzecie cel procesu coachingowego oraz cele na poszczególne sesje. Poprzez uważne słuchanie i zadawanie pytań pomogę Państwu w precyzyjnym określeniu wybranych celów.

Obszary coachingu

Moi klienci najczęściej wybierają następujące obszary pracy coachingowej:
Doskonalenie umiejętności: kierowania zespołem, motywowania pracowników, delegowania, komunikacji interpersonalnej, sprzedażowych, zarządzania czasem, itp.
Poprawa relacji z innymi ludźmi (współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi)
Radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
Wzrost wyników w różnych obszarach działania oraz przyśpieszenie tempa rozwoju

GROW

Generalny cel

Co chcesz osiągnąć?

Rzeczywistość

Co się dzieje teraz?

Opcje

Co możesz zrobić?

Wola

Co zrobisz?

Coaching jest impulsem do wdrażania zmian

poprzez swoją strukturę oraz stosowaną metodologię i podejście.

TCM Elżbieta Reda
Polski Konopat 32A
86-105 Świecie
tel. 697-483-985
elzbieta.reda@t-c-m.com.pl

© 2023 Elżbieta Reda