Czym jest

coaching

Pracuję w obszarach związanych z rozwojem pracowników. Specjalizuję się w motywowaniu i budowaniu zaangażowania oraz efektywności osobistej. Ułatwia mi to moja praktyka trenerska oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i sprzedażą na stanowisku dyrektora sprzedaży i marketingu.

Pomogę Państwu w odkryciu własnego potencjału, który będziecie mogli wykorzystać do realizacji wybranego przez siebie celu.

Do tego właśnie służy coaching, który jest procesem indywidualnego wspierania ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym ukierunkowanym na osiąganie konkretnych wyników. Dzięki coachingowi znajdziecie Państwo nowe pomysły i możliwości, które doprowadzą Was do nowych i często zaskakujących rozwiązań.

 

trener

coach

manager

 

Prowadzę coaching w taki sposób, aby każde moje spotkanie z Państwem (sesja coachingowa) dawało nowe spojrzenie i powodowało działanie. To oznacza, że spotkania kończą się wypracowaniem przez Państwa planu konkretnych zadań, które wykonujecie do następnej sesji.

Podczas spotkań dopasuję swoje podejście do Państwa potrzeb, tak aby skutecznie zmierzać do osiągnięcia założonego celu. Dzięki naszym sesjom coaching owym będziecie mogli Państwo lepiej wykorzystać swoje mocne strony oraz naturalne zdolności, przez co staniecie się bardziej kreatywni w poszukiwaniu rozwiązań i realizacji swoich zamierzeń.

Klienci, z którymi współpracuję wracają z sesji coachingowych

z nową energią do wprowadzania zmian i działania.

TCM Elżbieta Reda
Polski Konopat 32A
86-105 Świecie
tel. 697-483-985
elzbieta.reda@t-c-m.com.pl

© 2023 Elżbieta Reda