elżbieta reda
TCM Elżbieta Reda Spółka Jawna
Pierwsza sesja

Podczas pierwszej sesji przedstawię Państwu na czym polega praca coachingowa. Dzięki temu będziecie mogli przekonać się, czy jest to metoda odpowiednia dla Was. Następnie wspólnie ustalimy harmonogram spotkań oraz uzgodnimy sposoby komunikowania się. Ustalimy także cel, format i oczekiwane wyniki pracy. Spotykać będziemy się co 3-4 tygodnie, najlepiej na 6 lub 7 sesjach, co zajmie około 6 miesięcy. Tyle czasu zwykle potrzeba, aby wprowadzić trwałą zmianę.

Cel

Coaching może dotyczyć bardzo różnych zagadnień osobistych i zawodowych. Państwo sami wybierzecie cel procesu coachingowego oraz cele na poszczególne sesje. Poprzez uważne słuchanie i zadawanie pytań pomogę Państwu w precyzyjnym określeniu wybranych celów.

Obszary coachingu
Moi klienci najczęściej wybierają następujące obszary pracy coachingowej:
Doskonalenie umiejętności: kierowania zespołem, motywowania pracowników, delegowania, komunikacji interpersonalnej, sprzedażowych, zarządzania czasem, itp.
Poprawa relacji z innymi ludźmi (współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi)
Radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
Wzrost wyników w różnych obszarach działania oraz przyśpieszenie tempa rozwoju
GROW
 
Generalny cel - co chcesz osiągnąć?
Opcje - co możesz zrobić?
Rzeczywistość - co się dzieje teraz?
Wola - co zrobisz?

Do prowadzenia rozmowy coachingowej wykorzystuję strukturę modelu GROW, który składa się z pytań zawartych w 4 krokach.

Zastosowanie czterech kroków modelu strukturyzuje proces coachingowy i gwarantuje efekt.

Jako
coach

Pracuję zgodnie z definicją coacha, uznaną przez ICC (International Coaching Community) zawierającą aspekty pracy coacha, który:

Coaching jest impulsem do wdrażania zmian poprzez swoją strukturę oraz stosowaną metodologię i podejście.